Cabin tắm vách kính

Xem thêm ++
Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4530

Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4530

Giá bán: 8.750.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4514

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4514

Giá bán: 6.250.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4512

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4512

Giá bán: 9.200.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4510

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4510

Giá bán: 8.100.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4508

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4508

Giá bán: 8.250.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4506

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4506

Giá bán: 8.130.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4504

Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4504

Giá bán: 7.580.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4502

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4502

Giá bán: 7.250.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

Giá bán: 7.580.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4527

Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4527

Giá bán: 6.550.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4516

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4516

Giá bán: 10.500.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4518

Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4518

Giá bán: 7.750.000 vnđ
Phòng tắm vách Euroking kính EU-4006

Phòng tắm vách Euroking kính EU-4006

Giá bán: 6.935.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4407

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4407

Giá bán: 6.100.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4440

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4440

Giá bán: 7.550.000 vnđ
Phòng tắm vách kính LV-32

Phòng tắm vách kính LV-32

Giá bán: 9.900.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4417

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4417

Giá bán: 9.850.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4531

Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4531

Giá bán: 11.200.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4408

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4408

Giá bán: 6.350.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4449

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4449

Giá bán: 9.900.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4440A

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4440A

Giá bán: 7.250.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4448A

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4448A

Giá bán: 6.950.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4528

Phòng tắm vách kính Euroking EU- 4528

Giá bán: 6.650.000 vnđ
Phòng tắm vách kính Euroking EU-4441

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4441

Giá bán: 6.850.000 vnđ
Phòng tắm vách kính LV-17

Phòng tắm vách kính LV-17

Giá bán: 8.650.000 vnđ
LV-25

Phòng tắm vách kính LV-25

Giá bán: 12.750.000 vnđ
Phòng tắm vách kính EuroKing EU–4520

Phòng tắm vách kính EuroKing EU–4520

Giá bán: 12.500.000 vnđ
Phòng tắm vách kính EUROKING EU-4501

Phòng tắm vách kính EUROKING EU-4501

Giá bán: 8.979.000 vnđ
Phòng tắm vách kính EUROKING EU-4511

Phòng tắm vách kính EUROKING EU-4511

Giá bán: 9.450.000 vnđ

Bồn tắm massagge

Xem thêm ++
Bồn tắm xây massage Euroking EU-101

Bồn tắm xây massage Euroking EU-101

Giá bán: 74.100.000 vnđ

Bồn tắm nằm

Xem thêm ++
Bồn tắm NG-890A

Bồn tắm NG-890A

Liên hệ

Bồn cầu

Xem thêm ++
Nắp bồn cầu Viglacera V39

Nắp bồn cầu Viglacera V39

Giá bán: 750.000 vnđ
850.000 vnđ
-13%
Bàn cầu thông minh V-SMART V94

Bàn cầu thông minh V-SMART V94

Giá bán: 12.740.000 vnđ
15.800.000 vnđ
-24%
Bàn cầu thông minh V-SMART V96

Bàn cầu thông minh V-SMART V96

Giá bán: 10.660.000 vnđ
12.100.000 vnđ
-13%
Bàn cầu 1 khối V45

Bàn cầu 1 khối V45

Giá bán: 2.850.000 vnđ
3.720.000 vnđ
-30%

Bồn tiểu nam tiểu nữ

Xem thêm ++

Chậu rửa

Xem thêm ++
Tủ lavabo BR1002

Tủ lavabo BR1002

Giá bán: 11.200.000 vnđ
12.800.000 vnđ
-14%
Tủ lavabo BR805

Tủ lavabo BR805

Giá bán: 10.200.000 vnđ
11.000.000 vnđ
-7%
Tủ lavabo BRS2022

Tủ lavabo BRS2022

Giá bán: 9.500.000 vnđ
10.200.000 vnđ
-7%
Tủ lavabo BRS X004-2

Tủ lavabo BRS X004-2

Giá bán: 8.500.000 vnđ
9.600.000 vnđ
-12%
Tủ lavabo BR603/BRS2032

Tủ lavabo BR603/BRS2032

Giá bán: 8.500.000 vnđ
9.200.000 vnđ
-8%
Tủ lavabo BR806

Tủ lavabo BR806

Giá bán: 10.100.000 vnđ
11.200.000 vnđ
-10%
Tủ lavabo BRS398

Tủ lavabo BRS398

Giá bán: 8.200.000 vnđ
9.400.000 vnđ
-14%
Tủ lavabo BR807

Tủ lavabo BR807

Giá bán: 10.600.000 vnđ
12.600.000 vnđ
-18%
Chậu Rửa Lavabo Inax L-445V đặt bàn tròn

Chậu Rửa Lavabo Inax L-445V đặt bàn tròn

Giá bán: 1.500.000 vnđ
1.845.000 vnđ
-23%
Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax L-465V đặt bàn

Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax L-465V đặt bàn

Giá bán: 1.750.000 vnđ
2.190.000 vnđ
-25%
Chậu treo tường chân lửng BS409

Chậu treo tường chân lửng BS409

Giá bán: 1.140.000 vnđ
1.560.000 vnđ
-36%
Chậu đặt dương vành CD21

Chậu đặt dương vành CD21

Giá bán: 850.000 vnđ
950.000 vnđ
-11%
Chậu đặt trên bàn CD19

Chậu đặt trên bàn CD19

Giá bán: 940.000 vnđ
1.160.000 vnđ
-23%

Vòi chậu & Sen tắm

Xem thêm ++
Vòi Cảm Ứng Inax AMV-50B

Vòi Cảm Ứng Inax AMV-50B

Giá bán: 9.350.000 vnđ
Vòi Lavabo TOTO TTLR302FV-1 Nóng Lạnh

Vòi Lavabo TOTO TTLR302FV-1 Nóng Lạnh

Giá bán: 5.750.000 vnđ
Vòi Sen Cây TOTO TX492SRRZ Nóng Lạnh

Vòi Sen Cây TOTO TX492SRRZ Nóng Lạnh

Giá bán: 16.390.000 vnđ
Vòi Sen Cây TOTO TBW01301B Nóng Lạnh

Vòi Sen Cây TOTO TBW01301B Nóng Lạnh

Giá bán: 1.908.000 vnđ
Vòi Sen Nóng Lạnh Inax BFV-1203S-4C Tay Sen Mạ

Vòi Sen Nóng Lạnh Inax BFV-1203S-4C Tay Sen Mạ

Giá bán: 1.640.000 vnđ
2.450.000 vnđ
-49%
Vòi sen cây TOTO TVSM104NSR/DM907CS nóng lạnh

Vòi sen cây TOTO TVSM104NSR/DM907CS nóng lạnh

Giá bán: 7.342.000 vnđ
9.450.000 vnđ
-28%
Vòi Lavabo TOTO TLS03301V gật gù nóng lạnh

Vòi Lavabo TOTO TLS03301V gật gù nóng lạnh

Giá bán: 1.628.000 vnđ
2.000.000 vnđ
-22%
Vòi Lavabo nóng lạnh cổ cao TLG01304V

Vòi Lavabo TOTO TLG01304V nóng lạnh cổ cao

Giá bán: 4.192.000 vnđ
5.150.000 vnđ
-22%
Vòi chậu nóng lạnh VG126

Vòi chậu nóng lạnh VG126

Giá bán: 1.560.000 vnđ
2.435.000 vnđ
-56%
Sen tắm cây ghép nóng lạnh VG511.1

Sen tắm cây ghép nóng lạnh VG511.1

Giá bán: 3.250.000 vnđ
5.220.000 vnđ
-60%
Sen cây nóng lạnh VG596

Sen cây nóng lạnh VG596

Giá bán: 3.520.000 vnđ
5.650.000 vnđ
-60%

Gương tắm

Xem thêm ++

Phụ kiện

Xem thêm ++
Bộ phụ kiện nhà tắm Viglacera VG92

Bộ phụ kiện nhà tắm Viglacera VG92

Giá bán: 950.000 vnđ
1.050.000 vnđ
-10%
Si phông lật VG811

Si phông lật VG811

Giá bán: 520.000 vnđ
621.000 vnđ
-19%
Si phông nhấn VG815

Si phông nhấn VG815

Giá bán: 1.050.000 vnđ
1.800.000 vnđ
-71%

Sản phẩm khác

Xem thêm ++

Bình nóng lạnh Ariston

Xem thêm ++
  Bình nóng Ariston AN2 B30L

Bình nóng Ariston AN2 B30L

Giá bán: 2.850.000 vnđ
Bình nóng Ariston SL30B 30L

Bình nóng Ariston SL30B 30L

Giá bán: 3.190.000 vnđ
Bình nóng lạnh Ariston SL2 RS 30L

Bình nóng lạnh Ariston SL2 RS 30L

Giá bán: 3.190.000 vnđ
Bình nóng lạnh Ariston SL2 RS 20L

Bình nóng lạnh Ariston SL2 RS 20L

Giá bán: 2.800.000 vnđ
Bình nóng Ariston SL2B 20L

Bình nóng Ariston SL2B 20L

Giá bán: 2.650.000 vnđ
Bình nóng Ariston AN2 B15

Bình nóng Ariston AN2 B15

Giá bán: 2.350.000 vnđ
Bình nóng Ariston AN2 R15

Bình nóng Ariston AN2 R15

Giá bán: 2.500.000 vnđ

SHOWROOM NỘI THẤT GIA PHÁT
Địa chỉ: Số 02-C16 GELEXIMCO, Lê Trọng Tấn, Q.Hà Đông HN 
Điện thoại: 0989.199.293 - 0966.936.188
Email: giaphathanoi@gmail.com
Website: www.giaphathanoi.vn

VẬN CHUYỂN: miễn phí vận chuyển < 10km
Thống kê truy cập
Copyright© 2002 Bản quyền thuộc về giaphathanoi.vn